PHIN LỌC 3M – 6003

280.000

Nhà sản xuất: 3M

Nước sản xuất: Mỹ

Tiêu chuẩn chất lượng: NIOSH-N95

Chất liệu: Than hoạt tính + màng poly

Loại: 2 Phin

Môi trường: Có tác dụng ngăn lại khí ô nhiễm hữu cơ, Vô cơ và bụi

Dùng cho: Các loại nặt nạ 3M: 6100, 6200, 7501, 7502, 6800