Dây an toàn toàn thân 1 móc to Hòa Bình

Model: T1S1-R
Nhãn hiệu: Hòa Bình

Nhà sản xuất: BHLĐ Hùng Ngọc

Tiêu chuẩn: TCVN 2291-78; ISO 9001:2015

Tải trọng móc: 1.100 kg

Móc bằng thép

Tải trọng toàn bộ dây: 1.100 Kg