Găng tay vải bò

8.000

Nước sn xut: Việt Nam

Tiêu chun:  TCVN

Cht liu: Vải Jean