Mặt Nạ Phòng Độc 3M 3200

  • Tiêu chuẩn: EN140: 1998, AS / NZS 1716:2003, KMOEL 2008:77, GB 2890-2009
  • Thân mặt nạ làm tử cao su Thermoplastic
  • Vòng chụp làm từ Polyethylene
  • Dây đeo làm từ Spandex/PET
  • Van thở ra làm từ cao su Silicone
  • Van hít vào làm từ cao su Polyisoprene
  • Các loại phin lọc sử dụng cùng: Phin lọc 3301K, 3301CN, 7001K, tấm lọc 3744K+ nắp giữ 3700K…